banner titulní strana

Proč tuto kampaň děláme?

Některé školy se dnes obávají udělat veřejný krok v situacích, kdy na jejich půdě dojde ke kontaktu s návykovou látkou.
Jejich aktivita (pozvání rodičů, realizace besedy, vnesení tématu do školního časopisu, diskuze s žáky) by mohla škole ublížit před rodiči i veřejností v tom smyslu, že daná škola má potíže s drogami a rodiče začnou uvažovat o umístění svého dítě do jiného zařízení.
Přitom opak je pravdou. Drogy a závislosti mezi dětmi jsou a odpovědná je ta škola a rodiče, kteří danou situaci řeší. Ti zaslouží uznání!

Dítě, které užívá drogy či je závislé na mobilu není špatným člověkem. Naopak je spíše obětí a je mu potřeba pomoci. On sám na to sílu nemá.

Aktivity kampaně

people-2557399_1280
Na samém počátku kampaně stojí školy, kterým není lhostejný osud jejich žáků a stály o zviditelnění tohoto tématu. Kampaň se ve Světlé nad Sázavou koná pod záštitou místostarosty města Světlé n/S, p. Josefem Hnikem. Záštitu nad kampaní ve Žďáře nad Sázavou převzal místostarosta města Žďár n/S Ing. Josef Klement.
banner_800px

Jak je to se závislostmi u dětí? Skutečná čísla

Jaká je situace v oblasti závislostí mezi dětmi?

Výsledky poslední velké studie u 15. letých žáků v 9. třídách ZŠ a I. ročnících SŠ:
kouření cigaret v posledních 30 dnech
27%
konzumace alkoholu v posledních 30 dnech (5 a více sklenic)
40%
užití konopné látky alespoň jednou za život
32%
užití konopné látky v posledních 12 měsících
23.9%
užití konopné látky v posledních 30 dnech
10.2%
hraní hazardních her v posledních 12 měsících (kurzové sázky, loterie, karty, automaty)
11.2%

Alespoň jednou za život patnáctiletých užilo:

0 %
marihuana
0 %
extáze
0 %
pervitin
0 %
LSD
0 %
halucinogenní houby
0 %
anabolické steroidy
0 %
těkavé látky

Z uvedeného je zřejmé, že nemůže být škola, ve které by někteří žáci nebyli v kontaktu s drogou nebo jinou závislostí.
Jsou však školy, které se tématem aktivně zabývají a nezavírají nad ním oči.

Jak může rodič rozpoznat potíže

Signály, že dítě bere drogy, kouří či pije alkohol

Signály jen málokdy stojí osamoceně, naopak se mnohdy řetězí. Není radno signály podceňovat, někdy i individuálně objevený signál může ukazovat na vážný problém a zdaleka již nemusí jít jen o drogový experiment.

Na jaké indicie se zaměřit

banner_800px

Co mohu udělat, když mám podezření

S čím se naše děti mohou nejčastěji potkat

Naše děti a mladí se nejčastěji potkají s drogami, které jsou pro dospělé legální (alkohol a tabák). Jejich opakované užívání dětmi však jednoznačně poškozuje jejich zdraví. Nejčastěji dostupná nelegální droga je marihuana (hovorově „tráva“). Její úžívání nedospělým člověkem je jasným signálem k řešení takové situace. Užívání dalších drog, jako například pervitinu, toluenu, léků, houbiček či extáze, je opět situací, která je potřeba jednoznačně řešit.

Kde ve Světlé nad Sázavou hledat pomoc

Je více možností, na koho se obrátit. V regionu Světlá nad Sázavou jsou pedagogům, rodičům a dětem nejdostupnější tyto služby:

Školní metodik prevence

je na každé škole, věnuje se těmto situacím

Poradna pro gambling Kraje Vysočina

Kontakt: Mgr. Zdeňka Danhoferová, 602 288 420
www.gamblingvysocina.cz

Pedagogicko-psychologická poradna

kontakt na metodika: metodik 569 422 171
Havlíčkův Brod
www.pppaspcvysocina.cz

Adiktologická ambulance Kolping

konzultace, práce s rodinami i jednotlivci
Kontakt: Bc. Martina Krištofová, 774 991 624
témata: THC, drogy, závislosti

Kde ve Žďáře nad Sázavou hledat pomoc

Je více možností, na koho se obrátit. V regionu Žďár nad Sázavou jsou pedagogům, rodičům a dětem nejdostupnější tyto služby:

Školský metodik prevence

je na každé škole, věnuje se těmto situacím

Poradna pro gambling Kraje Vysočina

Kontakt: Mgr. Zdeňka Danhoferová, 602 288 420
www.gamblingvysocina.cz

Pedagogicko-psychologická poradna

Kontakt: 566 622 387
Žďár nad Sázavou
www.pppaspcvysocina.cz

Adiktologická ambulance Kolping

konzultace, práce s rodinami i jednotlivci
Kontakt: Mgr. Josef Soukal, 608 816 721
témata: drogy, závislosti

V oblasti závislostí existuje celorepubliková mapa pomoci, kterou najdete zde: www.drogy-info.cz/mapa-pomoci

Poděkování

Především děkujeme:

A všem, kteří NEZAVÍRAJÍ OČI!

Kampaň realizují dvě zařízení Kolpingova díla České republiky z.s.

                    Kampaň je podpořena městem Žďár nad Sázavou a Světlá nad Sázavou