Proč tuto kampaň děláme?

Některé školy se dnes obávají udělat veřejný krok v situacích, kdy na jejich půdě dojde ke kontaktu s návykovou látkou.
Jejich aktivita (pozvání rodičů, realizace besedy, vnesení tématu do školního časopisu, diskuze s žáky) by mohla škole ublížit před rodiči i veřejností v tom smyslu, že daná škola má potíže s drogami a rodiče začnou uvažovat o umístění svého dítě do jiného zařízení.
Přitom opak je pravdou. Drogy a závislosti mezi dětmi jsou a odpovědná je ta škola a rodiče, kteří danou situaci řeší. Ti zaslouží uznání!

Dítě, které užívá drogy či je závislé na mobilu není špatným člověkem. Naopak je spíše obětí a je mu potřeba pomoci. On sám na to sílu nemá.

Aktivity kampaně

people-2557399_1280
 • Do kampaně jsou zapojeny základní a střední školy ve Žďáře nad Sázavou
 • Na webu a facebooku kampaně jsou dostupné informace o výskytu závislostí u dětí, stránky také informují o způsobech řešení
 • Informace o problematice závislostí u dětí se objeví v regionálním tisku, televizi, elektronických médiích
 • Výstavy s tématem závislostí ve žďárské knihovně
 • Městští policisté si více zaměřují na užívání alkoholu a tabáku dětmi
 • Jsou proškoleni metodici prevence žďárských škol v oblasti závislostí
 • Prezentace poslání kampaně ve veřejném prostoru
 • Vydání letáku s informacemi pro rodiče a jejich distribuce přes školy
 • Uskutečnění besedy ve žďárské knihovně dne 27.11.2018 v 16 hodin s názvem: "Nezveme si náhodou závislost či nemoc do rodiny vlastně sami?"
 • Rodiče jsou o kampani, a hlavně jejich tématech, informování na třídních schůzkách
Na samém počátku kampaně stojí školy, kterým není lhostejný osud jejich žáků a stály o zviditelnění tohoto tématu. Kampaň se koná pod záštitou místostarosty města Žďár nad Sázavou Ing. Josefa Klementa.
banner_800px

Jak je to se závislostmi u dětí? Skutečná čísla

Jaká je situace v oblasti závislostí mezi dětmi?

Výsledky poslední velké studie u 15. letých žáků v 9. třídách ZŠ a I. ročnících SŠ:
kouření cigaret v posledních 30 dnech
27%
konzumace alkoholu v posledních 30 dnech (5 a více sklenic)
40%
užití konopné látky alespoň jednou za život
32%
užití konopné látky v posledních 12 měsících
23.9%
užití konopné látky v posledních 30 dnech
10.2%
hraní hazardních her v posledních 12 měsících (kurzové sázky, loterie, karty, automaty)
11.2%

Alespoň jednou za život patnáctiletých užilo:

0 %
marihuana
0 %
extáze
0 %
pervitin
0 %
LSD
0 %
halucinogenní houby
0 %
anabolické steroidy
0 %
těkavé látky

Z uvedeného je zřejmé, že nemůže být škola, ve které by někteří žáci nebyli v kontaktu s drogou nebo jinou závislostí.
Jsou však školy, které se tématem aktivně zabývají a nezavírají nad ním oči.

Jak může rodič rozpoznat potíže

Signály, že dítě bere drogy, kouří či pije alkohol

Signály jen málokdy stojí osamoceně, naopak se mnohdy řetězí. Není radno signály podceňovat, někdy i individuálně objevený signál může ukazovat na vážný problém a zdaleka již nemusí jít jen o drogový experiment.

 • Tělesné známky - zarudlé oči, malé nebo rozšířené zornice, setřelá řeč, pach z dechu, z kůže či oblečení, popáleniny na prstech, rtech, nadměrně suché rty, zarudnutí nosu, krvácení z nosu, známky opilosti, kolapsové stavy, zhoršení akné, vpichy a modřiny (např. odmítání nosit krátký rukáv!), motorický neklid či jindy nemotornost, neobvyklá únava, záchvaty, náhlý úbytek hmotnosti.
 • Psychické změny - změna režimu spánek - bdění, poruchy chování, poruchy učení, agresivita, poruchy pozornosti, výrazná emoční labilita, úzkosti, propady nálady, apatie, euforie, nespolupráce, lhavost, nespavost a jindy výrazná spavost. Nezřídka se také stává, že rodiče objeví v majetku svého dítěte drogové předměty či přímo drogu samotnou, ale buď se spokojí s vysvětlením, že patří některému z kamarádů, případně nedokážou ani rozlišit, o co se vlastně jedná.

Na jaké indicie se zaměřit

 • Nález "předmětů" - láhve od alkoholu, rozpouštědel, krabičky od léků stříkaček, dýmky, semena, cigaretové papírky
 • Změna chování - nápadné by měly být ničím neodůvodněné stavy nápadné veselosti či aktivity. Zvláště výrazná je náhle vzniklá noční nespavost spojená s různými, často dosti nesmyslným kutěním a podobným konáním. Stejně tak jsou stavy skleslosti, únavy a opakující se depresivní nálady. Nelze ovšem vyloučit, že podobné chování může být projevem onemocnění
 • Slabost, spaní přes den - celkově klesající výkonost, zhoršená koncentrace a hlavně náhlé spaní přes den, jsou možnými příznaky užívání návykových látek
 • Časté používání žvýkaček či bonbonů proti zápachu z úst, velmi časté používání kapek do očí či nosu
 • Noví přátelé, většinou starší či problémoví; krádeže, kriminalita. Problémy s penězi
 • Chatování a internetové diskuse na drogových stránkách
 • Zhoršení prospěchu ve škole a absence, ztráta záliba koníčků
 • Obtížné zvládání situace v přechodové době - přechod na střední školu, rozvod rodičů, vážná nemoc v rodině, ztráta či smrt blízké osoby, přestěhování...
 • Změny v chování, ve stravovacích návycích (nechutenství, žravost, náhlé zvýšení spotřeby mléka aj.), zanedbávání hygieny; lhavost, spavost, předrážděnost, tajemnost, laxnost, bezstarostnost, ztráta zábran; vyhýbání se očnímu kontaktu
 • Zastávání se drog, pseudofilozofování, intenzivní zaobírání se drogovými otázkami
 • Kožní defekty - jedná se o stopy po škrábnutích a jiných sebepoškozeních, zejména na obličeji a rukou
 • Mizení peněz - zpočátku nenápadné mizení malých částek s postupným růstem "podvůdků" a lží, krádeží předmětů
 • Stopy po injekčním vpichu na končetinách - zde již často není o čem diskutovat
banner_800px

Co mohu udělat, když mám podezření

 • Snažte se uklidnit, neřešit nic v afektu
 • Sežeňte si všechny dostupné informace, bavte se s dítětem, zajímejte se
 • Nesnažte se hned vše vyřešit. Není třeba vše vyřešit hned
 • Zřetelně se vyjádřete, že užívání drog považujete za nepřípustné
 • Snažte se naslouchat, vést otevřený dialog, především neukončit vzájemnou komunikaci
 • Promluvte si o tom s odborníkem, viz kontakty níže

S čím se naše děti mohou nejčastěji potkat

Naše děti a mladí se nejčastěji potkají s drogami, které jsou pro dospělé legální (alkohol a tabák). Jejich opakované užívání dětmi však jednoznačně poškozuje jejich zdraví. Nejčastěji dostupná nelegální droga je marihuana (hovorově „tráva“). Její úžívání nedospělým člověkem je jasným signálem k řešení takové situace. Užívání dalších drog, jako například pervitinu, toluenu, léků, houbiček či extáze, je opět situací, která je potřeba jednoznačně řešit.

Kde ve Žďáře nad Sázavou hledat pomoc

Je více možností, na koho se obrátit. V regionu Žďár nad Sázavou jsou pedagogům, rodičům a dětem nejdostupnější tyto služby:

Školský metodik prevence

je na každé škole, věnuje se těmto situacím

Adiktologická ambulance Kolping

konzultace, práce s rodinami i jednotlivci
Kontakt: Mgr. Josef Soukal, 608 816 721
témata: drogy, závislosti

Pedagogicko-psychologická poradna

Kontakt: Mgr. Renata Horká, 566 622 387

V oblasti závislostí existuje celorepubliková mapa pomoci, kterou najdete zde: www.drogy-info.cz/mapa-pomoci

Poděkování

Především děkujeme:

 • Ing. Josefu Klementovi, místostarostovi města Žďár n/S za záštitu nad kampaní
 • městu Žďár nad Sázavou za poskytnutí finanční podpory
 • odborníkům a lektorům, kteří se bezplatně podíleli na vzdělávání metodiků prevence
 • Mgr. Renatě Horké, okresní metodičce prevence
 • Mgr. Aleně Beranové, speciální pedagožce
 • Mgr. Petře Štohanzlové, kurátorce pro děti a mládež
 • Dagmaře Pálkové, preventistce městské policie
 • Všem zapojeným školám, jejich ředitelům, metodikům prevence a pedagogům
 • Všem rodičům!

A všem, kteří NEZAVÍRAJÍ OČI!

Kampaň realizují dvě zařízení Kolpingova díla České republiky z.s.

 
                   
                    Kampaň je podpořena městem Žďár nad Sázavou.